İletişim Bilgileri     Arama

Ürdün ve Ürdün'deki İslâmî Hareketler

  • Anasayfa
  • Ürdün ve Ürdün'deki İslâmî Hareketler
Ürdün ve Ürdün'deki İslâmî Hareketler

Ürdün ve Ürdün'deki İslâmî Hareketler

Birçok Müslüman ülkede olduğu üzere Ürdün'de de metotsal ve fikirsel açıdan birbirinden muhtelif İslâmi hareketler mevcuttur. Ürdün'deki İhvan hareketi dînî, ilmî, siyasî, sosyal ve sanatsal açıdan geniş kapsamlı bir teşkilat yapısı; sufî tarikatlar ve Tebliğ cemaati daha çok nefis tezkiyesi ve dîni daveti; Selefîlik hareketi daha çok mücadele ve ifade ettikleri üzere tağutlara karşı tevhîdi; Hizbut't Tahrir ise halifelik kurumunu geri getirme idealini benimseyen hareketler olarak göze çarpmaktadırlar. Bu yapılar arasında tarihî açıdan en köklü ve Ürdün toplumunda bıraktığı derin etkiler bakımından en önemli hareket İhvan hareketidir. Ürdün tarihine bakıldığında hükümetle her an sorun yaşama ve yaşayabilme potansiyeli taşıması, İhvanın siyaseti de içeren çok kapsamlı bir programa sahip olduğunu ispatlarken diğer taraftan ülkedeki gücünü de kanıtlamaktadır. Ürdün İhvanı'nın özellikle Mısır'daki darbeden sonra ülke içerisinde daha çok kontrol altında tutulup bastırılmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Ancak tüm baskılara rağmen hareket, çalışmalarını sürdürmeye çalışmaktadır. Herhangi bir siyasi programa sahip olmayan veya yönetimin siyasî anlayışını benimseyen hareketlerin kolayca hareket etme imkânı bulduğu hatta desteklendiği ülkede her ihtimale karşı tüm İslâmî hareketlerin yine de kontrol altında tutulmaya çalışıldığı görülmektedir. Resmi olarak İslâmî bir düzeni benimsemesine rağmen vasat bir çizgiye sahip olan İslâmî hareketlerin bile ülkede baskılara maruz kalabilmesi veya kontrol altında tutulmaya çalışılması ülkenin içte müstakil olarak hareket edebilme durumunun tartışılmasına sebep olmaktadır.

ÇALIŞMANIN TAMAMINA PDF FORMATINDA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ