İletişim Bilgileri     Arama

Sudan'daki İslâmî Hareketler

  • Anasayfa
  • Sudan'daki İslâmî Hareketler
Sudan'daki İslâmî Hareketler

Sudan'daki İslâmî Hareketler

SUDAN'IN COĞRAFİ VE İDARİ YAPISI

Resmi adı Sudan Cumhuriyeti (Cumhûriyyetü's-Sûdân) olan Sudan,  alan bakımından Afrika'nın en büyük ülkesidir. Ülke, bölünmeden (2011) önce 2.503.890 km2 alana sahipti. Bölünmeden sonra alanı 1.850.000 km2'ye düştüyse de alan bakımından yine Afrika'nın en büyük ülkelerindendir.

“Sûdân”, sözlükte “siyah” anlamına gelen Arapça “sûd” kelimesinin çoğuludur. Müslüman coğrafyacılar, Miladi 7. yüzyıldan itibaren Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal ve Gambia'dan doğuda Habeşistan'ın batı sınırlarına kadar uzanan ve Büyük Sahrâ'nın güneyinde kalan İslâm'ın nüfuz ettiği geniş bölgeye Bilâdüssûdân adını vermişlerdir. Bugünkü Sudan Cumhuriyeti'nin toprakları bu geniş bölgenin doğu kısmını teşkil etmektedir.

Sudan'ın doğusunda Kızıldeniz, Etiyopya ve Eritre; kuzeyinde Mısır; güney batısında Orta Afrika Cumhuriyeti, batısında Çad yer alır. Bölünmeden önce güneyde Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kenya ile de komşuydu. Bu konum, Sudan'ı, Arabistan Yarımadası ile Afrika, Kuzey Afrika ve Batı Afrika arasında önemli bir geçiş noktası yapmıştır.

40 milyona yaklaşan nüfusuyla ülke demografi açısından da Afrika'nın önemli ülkelerindendir. Ülkenin yüzde yetmişi kendini Arap olarak tanımlarken Beja, Nuba, Fallata kabileleri de ülkenin önemli etnik yapılarıdır.

Sudan'ın başkenti Hartum'dur. Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan, doğusundaki Faşir ve güneydoğusundaki Niyala diğer önemli şehirleridir.

Ülkenin resmi dili Arapçadır ancak ülkede sayıları yüzlerle ifade edilen bölgesel diller de konuşulmaktadır.

Sudan, on sekiz eyaletten oluşan federal bir Cumhuriyettir. 2 Mart 2017'ye kadar Devlet ve Hükümet Başkanlığı görevlerini birlikte yürüten Sudan Cumhurbaşkanı, beş yıllık bir süre için halk oylamasıyla seçilmektedir. 2005 geçici Anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı görevine iki dönem kısıtlaması getirilmiştir.