İletişim Bilgileri     Arama

Irak'taki İslâmî Hareketler

  • Anasayfa
  • Irak'taki İslâmî Hareketler
Irak'taki İslâmî Hareketler

Irak'taki İslâmî Hareketler

Resmi adı el-Cumhuriyyetü'l-lrakıyye olan ülkenin başkenti Bağdat'tır. Irak nüfusu, 2018 yılında yapılan sayıma göre 39.339.753'tür. Ülkenin resmi dili Arapçadır, Irak halkının dörtte üçünden fazlası Arapça konuşur. Ülke nüfusunun % 77'si Arap, % 19'u Kürt, % 1,7'si Türk'tür, bunların yanı sıra her birinin oranı % 1'den daha az olan Farisiler (İranlılar), Lurlar, Nasturiler ve İber - Kafkas Çerkezleri de bulunmaktadır.

Irak'ın resmi dini İslâm olup halkın % 97'si Müslüman'dır. Müslümanların % 57'si Şii/Caferi, % 43'ü Sünni'dir, Sünnilerin çoğunluğu Şafii'dir. % 2 oranında bulunan Hıristiyan nüfusun üçte ikiye yakını Ortodoks, üçte bire yakını Katolik, az bir kısmı da Protestan'dır. % 0.7 oranında Yezidi, % 0,2 oranında Sâbiî, çok az sayıda da Yahudi mevcuttur.

Kuzeyde Türkiye ile 331 kilometrelik bir sınırı bulunan Irak'ın toprakları doğuda İran, güneyde Suudi Arabistan ve Kuveyt, batıda Ürdün ve Suriye ile çevrilidir; Basra Körfezi'ndeki dar bir kıyı şeridiyle de dünya denizlerine açılır.

Çalışmaya PDF Formatında Ulaşmak İçin Tıklayınız.