İletişim Bilgileri     Arama

Özgün Bir Analiz Kaynağı: SDAM

  • Anasayfa
  • Özgün Bir Analiz Kaynağı: SDAM
Özgün Bir Analiz Kaynağı: SDAM

Özgün Bir Analiz Kaynağı: SDAM

10.11.2015

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM) Başkanı Abdulkadir Turan, yanlış yorumlanan bilginin toplumu cehalete sürüklediğine dikkat çekti.

Toplumun daha güvenli ve yararlı bilgiye ulaşması için kısa bir süre önce kuruluşunu ilan eden İstanbul merkezli Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM) Başkanı Abdulkadir Turan, İlke Haber Ajansı'na (İLKHA) konuştu.

Geçmişte, cehaletin daha çok bilgisizliğe dayandığını anımsatan Turan, asrımızda ise cehaletin bilgisizlikten çok yanlış bilgiye ve yanlış yorumlanan bilgiye dayandığını ifade etti. Turan, “Birey ve toplumlar, yanlış bilgiden de çok yaşananların yanlış analiz edilmesiyle adeta bilgi operasyonlarına tabi tutuluyor. Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi SDAM, böyle bir gerçekliğin farkında olarak, yanlış analize karşı kendi olanakları içinde doğru analizde bulunmak üzere kurulmuş mütevazı bir düşünce kuruluşudur.” dedi.

 

“Dünyanın içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde analiz etmek istiyoruz”

SDAM'ın amacı ve hedeflerinden bahseden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi'nin amacı düşünsel, siyasi, ekonomik ve sosyal araştırmalar yaparak doğru bilgi ve değerlendirmeleri yöneten veya yönetilen her kesime sunmaktır. Biz, İslam âlemi başta olmak üzere dünyanın içinde bulunduğu durum hakkında doğru, yararlı ve güvenilir bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi en doğru ve pratiğe en yararlı olacak şekilde analiz etmek istiyoruz. İslam dünyasına yönelen tehditlere karşı fikrî ve ilmî çalışmalar yaparak stratejiler geliştirmek, sosyo-ekonomik sorunlara çözüm üretmek, bu yönde toplumda bir farkındalık oluşturacak nitelikli bir insan gücü oluşturmayı hedefliyoruz.”

 

“SDAM; sahih değerlendirmeleri topluma ulaştıracak”

Dünyadaki ve Türkiye'deki strateji düşünce ve analiz kuruluşlar hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptıklarını hatırlatan Turan, SDAM'ım farklı bir ses, özgün bir analiz kaynağı olacağını söyledi. Turan, “Başta Amerika olmak üzere Batı dünyası bu alanda, 1940'lı yıllardan gelen geniş deneyime sahip etkin kuruluşları ile oldukça zengin. İslam dünyası ve Türkiye ise bu alanda henüz emekleme çağındadır. Bu tablo içinde ilgili olacağımız alan ve konularla birlikte yapacağımız analizlerle bir boşluğu doldurmamız gerektiğine inandık. Farklı bir ses, özgün bir analiz kaynağı olarak, sahih değerlendirmeleri topluma ulaştırmak ve kendimize yakın bulduğumuz sesleri tespit ederek desteklemek, o seslerin daha gür çıkmasını sağlamak için böyle bir merkeze gereksinim duyduk.” diye konuştu.

 

Kurs, seminer, konferans, panel, sempozyumlar düzenlenecek

Yapacakları faaliyet hakkında ayrıntılı bilgi veren Turan, nitelikli insan gücünün oluşması için kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi gerekli her tür etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Merkezimiz, ‘Hiçbir fark gözetmeden, resmî anlamda kabul görmüş bir siyasi kimliğe sahip olan veya olmayan, hâkim toplum veya azınlık, kendi yurdunda veya göçmen konumunda bulunan dünyanın her yanındaki Müslümanların sorunlarıyla ilgili bilgi toplayacak ve o bilgileri analiz edecektir. Bunu yaparken Müslüman olmasa da dışlanmış toplumları ihmal etmeyecek. Mağdur edeni tanıtırken mağduru tarif etmeyi göz ardı etmeyecektir. Bütün insanlığın sorunlarıyla ilgili bilgi toplayacak, o sorunların nedenlerini tespit etmeye ve bundan ortak sorunlara, o ortak sorunlara yönelik ortak çözümlere varmaya çalışacak. O sorunları duyuracak. O sorunlar konusunda duyarlılık oluşturmanın ve çözüm yönünde bir enerji oluşturmanın yollarını arayacaktır. Merkezimiz, bu doğrultuda okuma, inceleme, analiz etme, duyurma etkinlikleri ile yöneten veya yönetilen her kesime yönelir. Çağı ve öncesini bilen, gelecek hakkında çıkarımlarda bulunma yeteneğine sahip nitelikli insan gücünün oluşması için kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi gerekli her tür etkinlikte bulunur. Düşünsel etkinliklerde ulaştığı neticeleri, yaptığı analizleri sosyal medya üzerinden ve geleneksel medya kanallarıyla topluma duyurur; anket veya diğer araştırma yollarıyla ulaştığı sonuçları talep eden kurum ve kişilere verir. Bölgesel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren benzeri kurumlar ve bu yönde bilgi birikimine sahip şahsiyetlerle işbirliği yapar; yayınlar ve etkinlikler ile ortak bir bilgi havuzunun oluşması için çaba harcar, birlikte hareket etme ortam ve kabiliyetinin gelişmesi yönünde çalışır. Varlık ve refahımıza yönelen fizikî ve fikrî tehditleri tespit ve bertaraf edici tedbirlerin belirlenmesini sağlayacak incelemeler yapar. Bölgesel ve küresel, legal veya illegal teşekkülleri inceleyerek bunların İslam dünyasının varlık ve refahına etkilerini belirler, onlarla ilgili öngörü ve önerilerini her tür iletişim imkânıyla duyurur.” ifadeleriyle önümüze bir vizyon koyduk. İçtenlikle çalışarak bunu pratiğe geçirebilmeyi umuyoruz.”

 

“Sorunlarımızın ve sorumluluğumuzun farkındayız”

Sorunlu bir bölge ve sorunlu bir dünyada yaşadıklarını dile getiren Turan, “Sorunlarımızın ve sorumluluğumuzun farkındayız. Biz, sorunları ilerlemenin önünde engel olmaktan çıkmış, çatışmaları imha edici olmaya değil, enerji üretici olmaya yönelmiş bir İslam dünyası için uğraşacağız. Mütevazı bir kuruluş olarak kendi imkânlarımız ve alanımız içinde yararlı olmanın yollarını arayacağız.” diye konuştu. (M. Salih Keskin – İLKHA)