İletişim Bilgileri     Arama

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARI

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARI

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARI

Eğitim sisteminin yetiştirmeyi ve görmeyi arzu ettiği insan tipini oluştururken ortaya koyduğu anlayış ve disiplin, o sistemin eğitim felsefesini belirler. Eğitim felsefesinde cevabı aranan ana soru; ‘Nasıl bir insan tipinin hedeflendiği?' sorusudur. Türkiye eğitim sisteminde de bu soruya cevap bulmak adına natüralizm, ilerlemecilik, pragmatizm, materyalizm ve idealizm gibi felsefi akımlarının etkisinin olduğu görülse de bu konuda belirli ve istikrarlı bir anlayış ortaya koyulamamıştır. İdeolojilerin ağırlıklı etkisinin görüldüğü eğitim sistemi, gelen giden iktidarların anlayış ve dünya görüşlerine göre şekil değiştirip durmuştur. Halbuki bir modelin verimli olup olmadığının anlaşılabilmesi için girdiler ile çıktılar arasındaki zamanın beklenmesi ve tüm değişkenlerin değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Yalnız kısa zaman aralıklarıyla uygulanan ve değiştirilen modellerin farklılığı ve fazlalığı göz önüne alındığında eğitimin bir yapboza dönüştüğü ve istikrarsızlığa mahkûm edildiği gözden kaçmamaktadır. 

Analizimiz Türki'de mevcut eğitim sisteminin genel sorunlarını ve bu sorunların temel kaynağı ile alakalı değerlendşrme yapmakla birlilkte sorunlara dair çözüm önerileri de sunmaya çalışmaktadır. 

 

Analizin Tamamına PDF Formayında Ulaşmak İçin Tıklayın