İletişim Bilgileri     Arama

Klasik Avrasyacılık ile Neo Avrasyacılığın Rusya Politikasına Evrilmesi

  • Anasayfa
  • Analiz
  • Klasik Avrasyacılık ile Neo Avrasyacılığın Rusya Politikasına Evrilmesi
Klasik Avrasyacılık ile Neo Avrasyacılığın Rusya Politikasına Evrilmesi

Klasik Avrasyacılık ile Neo Avrasyacılığın Rusya Politikasına Evrilmesi

Vestfalya anlaşmasıyla oluşan yenidünya düzeni, oluşumuyla uzun ve çetrefilli bir yol izlemiştir. İlk yapılanması Avrupa'da gerçekleşmiş, coğrafi keşifler, sanayi devrimi, merkantilizm ve dünya savaşlarıyla uzun bir süreçte oluşum ve gelişim seyri göstermiştir. Coğrafi keşiflerden sonra imparatorlukların çökmesiyle ve yeni ticaret anlayışıyla oluşan küresel idare boşluğunda Britanya, denizlere hâkimiyet ve sömürge kolonileriyle liderliği ele geçirmiş, ardından cihan kontrolünü dünya savaşlarıyla oluşan soğuk savaşta iki kutuplu bir dünyaya bırakmıştır. SSCB'nin çökmesiyle oluşan tek kutuplu ABD hegemonyası son otuz yılda liderliğini muhafaza etmekte ve alternatif yönetimler gündeme gelerek tartışılmaktadır. Rusya'da ise son yüzyılda küresel sisteme alternatif olarak tartışılan sistem Avrasyacılık olmuştur.

Vestfalya anlaşmasının ulus devletlerin zeminini hazırlaması, Rusya'nın ulus kimliğinden ziyade imparatorluk olması ve Avrupa devleti olarak görülmemesi onu anlaşmanın dışında bırakmıştır.

Uzun yıllar Avrupa ve Asya arasında bocalayan Rusya, ulus kimliğinin ezikliğini sürekli ispatlama ihtiyacı hissetmiştir. Rusya için ilk kez büyük hedefler ortaya koyan Çar I. Petro, Avrupa hayranlığına rağmen politikası ve vasiyeti ile Avrasyacılara ilham kaynağı olmuştur. Çarlığın yıkılması ve ardından SSCB'nin kurulması ile Rus aydınlar ülkeyi terk edip Avrupa'ya sığınmışlardır. Sürgündeki aydınların bir araya gelerek siyasi olarak organize olmaları, Rusya halkı için alternatiflerin düşünülmesine yol açmış, geliştirilen bu alternatifler neticesinde Avrasyacılık oluşmaya başlamıştır.