İletişim Bilgileri     Arama

Kapitalizm Kıskacında Bilim

Kapitalizm Kıskacında Bilim

Kapitalizm Kıskacında Bilim

Batı medeniyeti bilimi -mutlak hakikati yerinden ederek- itibarî hakikat olarak özümsemiştir. Bu ideolojik saiklerle bezeli bilim yaklaşımı; piyasa ekonomisi, kudret ve konformist bir yaşamı hedeflemiş, müstemlekeci metotlarla toplumları bu meyanda yeni bir düzleme oturtmuştur. Analizimizde Batı'nın Kapitalist tahakkümü altında can çekişen bilim ve yansımaları ele alınmaktadır.

Kapitalizmin bir ideolojisi yoktur, kazanç elde ederse devleti de özel mülkiyet sahibini de liberalizmi de savunur. Rahat hareket edemeyeceği bir alanda sıkışıp kaldığında bireyler üzerinden kurulan bir mantıkla yeni bir sistem kurar ve toplumu bireylerin savaştığı bir arena haline getirerek manipülasyon ağını oluşturur.

Burada kurnaz, akıllı ve fırsatçı olanların dışındakiler, toplumun tozlu ve izbe köşelerinde kıt kanaat geçinirken kapitalist düzende dikiş tutturanlar, her anlamda toplumsal parametreleri hatta toplumların geleceklerini belirleyecek kadar söz sahibi olur ve yetkinleşir. Bahsettiğimiz kapital düzenin toplumsal tatbikinin kusursuz olduğu ilk ülkelerden biri şüphe yok ki Amerika'dır. Hatta bundandır ki biz Amerika'ya ve bazen Avrupa ülkelerinden birine ‘fırsatlar ülkesi' diyoruz.

Çünkü arenada kıran kırana bir mücadele var, güçlü ve kurnazlar her türlü imtiyazdan faydalanırken malum düzene mağlup olan yoksullar, sistemin ufak dişlerinden diş kovuğuna sığmayacak kadar pay alanlar yahut homeless denilen evsizler toplumda yok sayılıyor. Hatta Fransa'da devlet politikalarının dışında kalan evsizler, uyudukları banklardan dövülerek atılıyor.

Çok değil henüz 2021 yılında Fransa'da bankların etrafı çitlerle örüldü, bu evsizlerin sokakta bile yeri kalmasın diye. Bu insanlık dışı uygulamadan sonra zatürre oranında artışlar oldu ve evsizlerin %19'luk kısmı bu uygulamadan sonra öldü.