İletişim Bilgileri     Arama

ETİK TEORİLERİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK HEDONİZM (ZEVKPERİZM)

  • Anasayfa
  • Analiz
  • ETİK TEORİLERİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK HEDONİZM (ZEVKPERİZM)
ETİK TEORİLERİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK HEDONİZM (ZEVKPERİZM)

ETİK TEORİLERİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK HEDONİZM (ZEVKPERİZM)

“İnsan nasıl davranmalı?”, “İnsan için iyi hayat nedir?” gibi sorular etik teorilerin inceleme alanlarıdır. Etik diye isimlendirilen felsefe branşına konu olan etik teorilerin bir örneği de hedonizmdir. Kadim bir teori olan hedonizm, haz ve karşıtı olan acı kavramlarının analizi üzerine dayanmaktadır. Hedonizm, hayatın haz alma üzerine kurulu olduğunu, iyi hayatın haz alınan bir hayat olduğunu savunur. Hedonizmin ilk savunucuları, adını Kuzey Afrikalı bir Grek kolonisi olan Kirene'den alan Kirene ekolü mensuplarıdır.

Aristoppos (Senior) ile başlayan ve torunu Aristoppos (Junior) ile devam eden Kireneciler siberatik (hazza ve lükse düşkün) yaşam tarzının savunmasıyla özdeşleşmiştir. Anniceris, Hegesias ve Theodorus Kireneci üç alt ekolü temsil ederken çağdaşları Epikuros temelde itidalli fakat haz alınan bir hayatı öğütleyen Epikürcü Hedonizmi oluşturmuştur. Epikür, hayatı yaşamanın en uygun tarzının haz duyulan ama arzu edilmeyen sıkıntıların mevcut olmadığı bir yaşam tarzı olduğunu savunmuştur. Zamanla felsefi bir öğreti olarak hedonizm, “Psikolojik Hedonizm” ve “Etik Hedonizm” olarak iki şekilde isimlendirilmiştir.

 

Analizin Tamamına PDF Formayında Ulaşmak İçin Tıklayın