İletişim Bilgileri     Arama

Dünyaya Dağılan Bir Toplum Olarak Kürtler

Dünyaya Dağılan Bir Toplum Olarak Kürtler

Dünyaya Dağılan Bir Toplum Olarak Kürtler

İletişim imkânlarının artması, dünya genelinde toplumların tanınmasını kolaylaştırdı. Yenidünya düzeninde, her toplum kesimini dikkate alan yaklaşımların güç kazanması, bir ulus devlete sahip olmayan unsurların daha çok konuşulmasını sağladı. Kürtler özelinde ise hak talepleri, geçmişe göre daha çok konuşuluyor ve uluslararası güçler, bu hak taleplerini bölgedeki ulus devletlere yönelik politikalar için kullanmak istiyorlar. Bu ve ilgili durumlar, Kürtlerin dünya üzerindeki dağılımının daha çok konuşulmasının yolunu açtı.

Kürtler, bugüne kadar daha çok Türkiye, Suriye, Irak ve İran coğrafyasında göz ardı edilemeyecek bir oranda yaşayan bir toplum olarak bilinirlerdi. Kürtlerin Kafkasya'daki varlığı bile yeteri kadar bilinmiyordu. Son yıllarda başta Ermenistan'da Yezidî Kürt azınlık olmak üzere Kafkasya'daki Kürt varlığı konuşulmaya başlandı. Oysa anılan etkenlerin yanında Avrupa'nın Kürtlerin farklı ülkelerden gelip buluştuğu bir havuza dönüşmesiyle dünyanın pek çok yerinde Kürt toplulukları keşfediliyor ya da bu topluluklar, kendi imkânları ile seslerini diğer Kürtlere ve dünyaya duyuruyorlar.

Bu analizimizde Türkiye, Suriye, Irak ve İran sahasının dışında kalan Kürt topluluklarını konu alacağız. Onların nerelerde yerleşik olduğunu, oralara niçin yerleştiklerini ve mevcut durumlarını değerlendireceğiz. Ama öncelikle Kürtlerin neden dünyaya dağıldıklarını ele alacağız.

TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ