İletişim Bilgileri     Arama

Bölgesel Güç Denkleminde Katar

Bölgesel Güç Denkleminde Katar

Bölgesel Güç Denkleminde Katar

Katar, stratejik konumu ve sahip olduğu enerji kaynakları bakımından bölgesel aktörler ile küresel emperyal aktörlerin rekabetine ve kapışmasına sahne olmuş/olmaktadır. Yine Katar, körfezin etkili/güçlü iki devleti durumunda bulunan Suudi Arabistan ve İran gibi her anlamda birbirine rakip bölgesel ana iki gücün arasına sıkışmış bir Basra Körfezi ülkesidir. Katar'ın ekonomik faaliyetlerinin temelini petrol, doğalgaz çıkarma ve işletme alanında yapılan yatırımlar ile buradan elde edilen gelirlerin farklı alanlarda değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Katar petrol ve doğalgazının gelirleri sayesinde bölgenin önemli ekonomik aktörlerinden biri haline gelmiştir.

Katarnüfusu az (2,5 milyon), toprağı küçük (11.571 km2) olduğu hâlde petrol ve doğalgazı nedeniyle emperyal devletlerin iştahını kabartmaktadır. Katar'ın da bir parçası olduğu Basra körfezi; Çin, ABD,  Japonya ve Avrupa Birliği üyesi birçok ülkeye ve başka ülkelere; petrol ve doğalgazın ihraç edildiği çok kritik ve son derece önemli bir bölge olma özelliğini sürdürmektedirSon yıllarda sahip olduğu ekonomik gücünü çeşitli yollarla diplomatik faaliyetlerini desteklemek üzere kullanan Katar, çoğunluğu Afrika'da olmak üzere pek çok ülke ve topluluğa yardımlarda bulunmuş, çeşitli arabuluculuk faaliyetlerine girişmiş ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. Bu özellikler ve faaliyetlerin tümü Katar'ı daha da önemli kılmakla birlikte Katar'ı da aktif bir dış politika üretmeye ve bağımsız davranmaya yöneltmektedir. Bu sonuç beraberinde yeni risklere ve yeni alternatif girişimlere/oluşumlara zemin hazırlamaktadır.

Analizimizin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.