İletişim Bilgileri     Arama

Avantaj ve Dezavantajlarıyla Uzaktan Eğitim

Avantaj ve Dezavantajlarıyla Uzaktan Eğitim

Avantaj ve Dezavantajlarıyla Uzaktan Eğitim

1. GİRİŞ

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19), kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve 2020 Mart ayı itibariyle de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemik (küresel salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir.

Salgın; sosyal, ekonomik, siyasal derken hayatın her alanını etkisi altına almış, adeta dünyada küreselleşen bir durgunluk hali oluşmuştur. Elbette bu süreçten en fazla etkilenen alanlardan biri eğitimdir. Eğitim; dünyada neredeyse bütün insanlığı ilgilendiren bir alandır. Salgının ilerlemesi ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 124 ülkede eğitim ve öğretim tamamen durmuş, bazı ülkelerde ise kısmen devam etmiştir. UNESCO'nun verilerine göre yüz milyonlarca öğrenci eğitime ara vermek zorunda kalmıştır. Salgının küresel boyut kazanması ve daha çok ülkeye yayılması ile bu sayı katlanmış ve birçok ülke eğitime ara vermek zorunda kalmıştır.

Türkiye'de de 16 Mart 2020 itibariyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Geçmişte yaşanan savaş, doğal afet gibi kriz zamanlarında da eğitime ara verilmiş lakin bu sorun küresel bir vaziyete dönüşmemiştir. Dünyanın son bir yılda yaşadığı tecrübe doğal olarak yeni çözüm önerilerini ve bunların eğitimde denenmesini gündeme getirmiştir. Tarihte de yaşam boyu öğrenme ve eğitimde süreklilikten dolayı bazı araçlarla uzaktan eğitim yöntemleri denenmiştir. Dijitalleşen dünyada, yaşanan pandemi tecrübesiyle birlikte Uzaktan Eğitim yöntemi geçici bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Birçok ülke öncesinden oluşturduğu altyapı çalışmalarını hızlandırarak bu yöntemle eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Altyapısı olmayan ülkeler de altyapılarını oluşturmak için hummalı bir çalışmaya başlamıştır. Neticede küreselleşen dünyada eğitim ve öğretimin sadece kurumsal bir çatı altında yapılamayacağı değil, uzaktan eğitim yöntemiyle de yapılabileceği anlaşılmıştır.

Uzaktan eğitim ülkelerin altyapılarına ve ailelerin imkanına göre kimine avantaj sağlamış; kimileri içinse dezavantajlı olmuştur. Koronavirüs'ün eğitimi direkt etkilediği göz önünde bulundurulursa:

- Uzaktan eğitim nedir?

-  Koronavirüs öncesi Türkiye'de uzaktan eğitimin altyapısı nasıldı?

- Koronavirüs sonrasında uzaktan eğitim ile ilgili MEB nasıl bir hazırlık içine girdi?

- Uzaktan eğitimin akademik olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını kısmen karşılamasına karşın; öğrencilerin sosyalleşme ihtiyaçlarını ve pedagojik gelişimini hangi yönde etkilediği sorularına yeniden cevap aranmalıdır.

Bu çalışmamızda; uzaktan eğitimin ne'liği, dünyada ve Türkiye'de gelişimi, pandemi sonrası Türkiye'de uzaktan eğitimin ne yönde etkileneceği, uzaktan eğitimin fırsat ve riskleri değerlendirilmiştir.

Analizin Tamamına PDF Formatında Ulaşmak İçin Tıklayınız