İletişim Bilgileri     Arama

SDAM Seminer Etkinliği: "Türkiye'nin MTTB Serüveni"

  • Anasayfa
  • SDAM Seminer Etkinliği: "Türkiye'nin MTTB Serüveni"
SDAM Seminer Etkinliği:

SDAM Seminer Etkinliği: "Türkiye'nin MTTB Serüveni"

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM), 28 Ekim 2017 tarihinde, MTTB Batman Şubesi Eski Başkanı Mehmet Emin Vural'ın katılımıyla "Türkiye'nin MTTB Serüveni" konulu seminer etkinliği gerçekleştirdi.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Batman Şubesi eski başkanlarından olan Mehmet Emin Vural, MTTB'nin çok eski bir geçmişinin olduğunu söyleyerek “MTTB 1916'da kuruldu. Kurulduktan sonra Daru'l Fünun denilen o zamanki üniversiteli gençlerin bir buluşma mekânı haline geldi. 1915 Cihan harbinden sonra dağılma sürecine giren Osmanlı Devleti'nin bu hengâmeden nasıl kurtulacağına dair üniversite öğrencileri de kafa yoruyor, bunun için çaba harcıyordu. MTTB bu düşünce içinde olan gençlerin bir araya geldiği bir mekân olmuştu.' diye konuştu.

Osmanlıyı tekrar eski devrine getirmek için farklı çarelerin düşünüldüğü ve uygulamaya konulduğunu belirten Vural, “Bu süreçte İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük akımları baş göstermiş, her biri Osmanlının ancak kendi düşüncesi etrafında şekillendiği takdirde ayakta kalabileceğini savunuyordu. Bu ortamda İttihat ve Terakkicilerin etkin olmasıyla Türkçülük ve Batıcılık ağır basmış, İslamcı yazar ve devlet adamları arka planda kalmışlardır. Hatta Merhum Mehmet Akif bu sıkıntılı süreci şöyle ifade eder: ‘Yeryüzünde İslam'ı anlattım gökyüzüne çekilmiş, gerçek Müslümanı aradım baktım ki makberdedir.' Yani bu ortam ve süreç Müslümanlar açısından yönetimden uzaklaşılmış, siyasetten çekilmiş çok sıkıntılı bir dönemdi.' dedi.

MTTB'nin bu süreçlerde sürekli devletin ve resmi ideolojinin yanında durduğunu ifade eden Vural, “MTTB bu yaşanan bu süreçlerde ara ara güçlenmiş, devletin kontrolü dışında güçlendiğinde ise kapatılmıştır. Örneğin 1933 yılında Hatay meselesi ile alakalı izinsiz yaptığı bir mitingden dolayı 1936'da kapatılmış ve 1946'ya kadar faaliyet yapamamıştır. 1946'da tekrar kurulduktan sonra MTTB, devletin resmi ideolojisiyle barışık ve gençleri bu alanda kullanan bir hal almıştır." diye konuştu.

MTTB'nin asıl dönüşümünün 1970'lerde olduğunu söyleyen Vural, “Özellikle 1970'lerde Doğu ve Güneydoğu teşkilatlarının da aktifleşmesi ve teşkilatların başına dindar Müslüman insanların geçmesiyle MTTB, İslami bir çizgiye evrilmeye ve İslami çalışmaları öncelleyen bir yapıya büründü. Doğu ve Güneydoğu teşkilatlarının aktif çalışması ve merkezle olan sıkı iletişimleri sayesinde MTTB'nin milliyetçi çizgisi yavaş yavaş kaybolmuş ve 1975'te MTTB'nin amblemindeki bozkurt sembolü çıkarılmıştır. Bu hızlı değişim süreci 1980 darbesine kadar sürmüş, darbe sürecinde azalan çalışmalar daha sonra tekrar devam etmiştir. Batıdaki teşkilatlar ile Doğudaki teşkilatlar arasında da çok fark vardı. Batıdakilere sahip çıkan, onları yönlendirenlerin çoğunluğu tarikat ehli hocalardı, Doğuda ise bu imkân yoktu. Ancak buna rağmen Doğudaki teşkilat mensupları İslam Âleminde yayımlanan eserlerin çevirisini bulur, onları okur ve onlardan faydalanırlardı. Batıdaki teşkilatlarda ise daha çok Necip Fazıl Kısakürek gibi yerli yazarları okurlardı. Bu yüzden Batıdaki teşkilatlar daha milliyetçi, Doğudaki teşkilatlar ise daha ümmetçi bir anlayışa sahipti." diye konuştu.

MTTB'nin her zaman partiler ve siyaset-üstü kalmayı ve kendini siyasetten uzak tutmayı hedeflediğini belirten Vural, “Siyasete ve partilere angaje olunursa siyasetin oyunlarına alet olunacağı ve İslami çalışmaların sekteye uğrayacağı düşünülüyordu. Hatta destek verip vermeme konusunda Milli Selamet Partisiyle bu konularda sorunlar yaşanılmış, bu sıkıntıların yaşanılmasından sonra Akıncılar diye bilinen gurup MTTB'den ayrılmıştı. Çünkü Akıncılar, Milli Selamet Partisi'ne destek verilmesi gerektiğini düşünüyordu." dedi

Son olarak MTTB'nin çalışmalarında gençliğin önemini vurgulayan Vural, “MTTB 1975'lerden sonra gençleri sokaktan çekerek, emperyalistlerin hile ve oyunlarıyla başlatılan sağ-sol çatışmalarına kurban etmedi. Farklı yollar deneyerek halka ulaşmayı ve onlara İslami hizmet götürmeyi amaçladı. Her türlü engellemeye rağmen MTTB, gayretli ve fedakâr gençlerin sayesinde güçlü bir mücadele örneği sergiledi, bu ülkede çığır açacak çalışmaların öncülüğünü yaptı." dedi.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Etkinlik Bilgileri

  • Etkinlik Adı: SDAM Seminer Etkinliği: "Türkiye'nin MTTB Serüveni"
  • Etkinlik Yeri: SDAM'ın İstanbul Fatih'teki genel merkezinin seminer salonu
  • Başlangıç Tarihi: 28-10-2017 11:30
  • Bitiş Tarihi: 28-10-2017 13:00