İletişim Bilgileri     Arama

SDAM Seminer Etkinliği: ' Türkiye'de Sendikacılık'

  • Anasayfa
  • SDAM Seminer Etkinliği: ' Türkiye'de Sendikacılık'
SDAM Seminer Etkinliği: ' Türkiye'de Sendikacılık'

SDAM Seminer Etkinliği: ' Türkiye'de Sendikacılık'

    Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM), 23 Mart 2019 tarihinde Eğitim Bir-Sen İstanbul 5 nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz'ın katılımıyla “Türkiye'de Sendikacılık” konulu seminer etkinliği düzenledi.

    Sözlerine kendini tanıtarak başlayan Sabaz, devamında Türkiye'de sendikacılığın geç başladığını özellikle de memur sendikacılığının diğer işçi sendikalarından daha sonra hayata geçirildiğini belirtti.  Sendikacılığın siyasetten bağımsız düşünülemeyeceğini özellikle uluslararası sistemin bazı noktalarda sendikaları kullandığını ifade eden Sabaz sendikacılığın Türkiye'deki gelişme sürecini aktararak şunları söyledi: “1866 tarihinde kurulan Ameleperver Cemiyeti kurulan ilk işçi sendikasıdır. 1908 tarihli Tatil-i Esgal Kanunu ile grev hakkı kanuni dayanağa kavuşmuştur. 1909 tarihinde ise Cemiyetler Kanunu çıkarılmıştır. İlk konfederasyon örgütlenmeleri 1950 yıllardan sonra başlamıştır. Türkiye'de oluşturulan ilk konfederasyon örgütlenmesi 1952 tarihli Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)'tir. Türk-İş'in uzlaşmacı ve dengeli anlayışına siyasi bir itiraz olarak kendisinden kopan bazı sendikalar tarafından 13 Şubat 1967 tarihinde DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurulmuştur. DİSK'in sınıfçı sendikacılığına bir itiraz olarak da 1970 yılında MİSK ( Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurulmuştur. 1976 tarihinde ise manevi değerlere bağlı işçi işveren kardeşliğini tesis etmeyi amaçlayan Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurulmuştur.”

   Sendikal faaliyetlere de vurgu yapan Sabaz: “Bu faaliyetler mesleki, sosyal ve siyasi faaliyetlerdir. Mesleki faaliyetler kapsamına; toplu iş sözleşmesi akdetmek, grev veya lokavta karar vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelik ve işbirliği sağlamak, sendikal eğitim vermek ve yayınlar yapmak gibi faaliyetler girer. Sosyal ve siyasal faaliyetler kapsamına ise üyelere hukuki danışmanlık vermek, sosyal tesisler ve yardımlaşma sandıkları kurmak, siyaseti hedefleri doğrultusunda etkileme ve amaçları kapsamında kamuoyu oluşturmak gibi faaliyetler girer.” diye konuştu.  Ayrıcı Sabaz kendisinin bağlı olduğu Memur- Sen konfederasyonunun ulusal ve uluslararası faaliyetlerini de somut örnekler vererek açıkladı. Özellikle Sabaz şu hususa vurgu yaptı: “ Biz Eğitim Bir- Sen olarak sadece eleştiren bir sendika değiliz elbetteki yanlış gördüğümüz hususları eleştiriyor ve gerekli mercilere iletiyoruz. Ancak bununla beraber var olan sorunlara kendimiz de somut çözümler üretiyoruz. Bu anlamda eğitim seminerleri, kültürel yarışmalar, yayıncılık, konaklama gibi hizmetler yapıyoruz. Kendi ülkemiz, İslam dünyası ve tüm dünyada var olan sorunları dert edinip bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda Afrika'da eğitim çalışmaları yapıyoruz, önde gelen yardım kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yardım faaliyetleri yapıyoruz.”

   Sabaz konuşmasının devamında sendikacılığın tanımı, kaynakları, çeşitleri ve Türkiye'de bu anlamda yapılan kanun değişikliklerini ayrıntılı olarak izah etti.

   Konuşmasının sonuna doğru dünyada sendikacılık konusunda referans olarak kabul edilen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün siyasi bir kurum olduğunu özellikle batı devletleri dışında kalan devletlerde yapılan sendikacılık faaliyetlerine batının siyasi çıkarları bağlamında yaklaştığını ifade etti. Batının istemediği iktidarlara karşı muhalif sendikaları desteklediğini ILO'nun da bu amaç doğrultusunda bu sendikalara destek verdiğini, Türkiye'de de durumun böyle olduğunu belirterek sunumunu tamamladı.

     Seminer soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

Etkinlik Bilgileri

  • Etkinlik Adı: SDAM Seminer Etkinliği: ' Türkiye'de Sendikacılık'
  • Etkinlik Yeri: Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM)'nin İstanbul Fatih'teki Genel Merkezi
  • Başlangıç Tarihi: 23-03-2019 11:30
  • Bitiş Tarihi: 23-03-2019 13:00