İletişim Bilgileri     Arama

SDAM Seminer Etkinliği: İslamî Siyasetin Gerekliliği ve HÜDA PAR

  • Anasayfa
  • SDAM Seminer Etkinliği: İslamî Siyasetin Gerekliliği ve HÜDA PAR
SDAM Seminer Etkinliği: İslamî Siyasetin Gerekliliği ve HÜDA PAR

SDAM Seminer Etkinliği: İslamî Siyasetin Gerekliliği ve HÜDA PAR

SDAM Diyarbakır Temsilciliği Seminer Etkinliği

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM), Diyarbakır Temsilciliğinde 16.10.2022 tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Yılmaz’ın sunumuyla “İslami Siyasetin Gerekliliği ve HÜDA PAR” konulu seminer etkinliği düzenlendi.

Sn. Yılmaz, sunumuna insan ile hayvan arasındaki ontolojik farklılığa vurgu yaparak giriş yaptı. İnsanın yapısal özellikleri sebebiyle fıtri olarak ‘tek başına, bireysel’ yaşama uygun olmadığını, inancımız İslam’ın da insana ‘bireysellik’ kimliği ile yaşamı önermediğini vurguladı. Bu bağlamda yaratılış hakikati doğrultusunda Allah’ın, yeryüzünde insanı muhatap aldığını belirtti. İnsanın yeryüzünde başıboş yaratılmadığını ve başıboş bırakılmadığını hatırlatan sn. Yılmaz, üç kişinin dahi bir arada bulunması halinde içlerinde birinin gruba öncülük etmesi gerektiğini İslam inancının önerdiğini vurguladı. İnsanın birey ve topluluk olarak yaşamlarını istikamet üzere idame etmelerinde akıl, vahiy ve peygamber bileşkesi ile sağlandığını belirtti.

İslami siyasetin gerekliliğini belirten sn. Yılmaz, mukayese ile Batı uygarlığında özellikle Machiavelli ile yönetim paradigmasında köklü bir değişimin yaşandığını ve merkeze “hedefe giden yolda her şey mübah” anlayışının yerleştiğini, bu çerçevede siyasetin politikaya evrildiğine dikkat çekti. Bu zihniyet değişikliğinin Batı toplumlarından Müslüman toplumlara da geçiş yaptığını ancak siyaset alanında HÜDAPAR’ın bu anlayıştan uzak olduğunu, İslam’ı referans alarak hareket ettiklerini dile getirdi. Genel olarak Fransız Devrimi sonrası Avrupa’da yaygınlaşan cumhuriyet nitelikli yönetimlerin yeni bir sonuç olarak toplumu dizayn ve ülke yönetimlerini elde etmek amacıyla parti mefhumunu ortaya çıkarttığını belirtti. İslami siyasetin gerekliliğinin İslam’ın kendisinde var olduğunu bunun yanında yaşanılan zaman içinde ihtiyaç duyulan, topluma referans olabilmek ve yönetimde olabilmenin aracı partileşme gerçeği karşısında âlimlerin bunun hukuki/fıkhi zeminine cevaz verdiklerini önemseyerek Müslümanların bundan geri kalmamaları gerektiğine değindi. Bu bağlamda Müslümanların İslami sorumlulukları kapsamında her alanda varlık göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Aksi halde başkaları tarafından idare edilir olacaklarını vurguladı.

Kürtlerin bu ülkenin kadim halkı olduğunu, nüfus olarak ikinci sırada yer aldığını ve Türklerle beraber devletin kurucu asli unsuru olduğunu belirterek bu sebepten Kürtçenin de anayasada yer alması gerektiğini aktardı. Ancak mevcut sistemin hukuki normlarının ciddi sorunlar ürettiğini bundan dolayı değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tesettürün, başörtüsünün temel inanç ve insan hakkı olduğunu bu hakikatten hareketle hukuki güvencenin en zayıf halkası olan yönetmelik ile değil, en üst yasal güvence olan anayasa kapsamına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sn. Yılmaz, HÜDAPAR’ın ilkesel bir hareket olduğunu, mevcut partiler arasında rekabetin normal olduğunu ancak kendilerinin sisteme alternatif üretmek istediklerini vurguladı. Türkiye toplumunun etnik mozaiğini dikkate alarak anayasada vatandaşlığın yeniden tanımlanması gerektiği, bunun toplumsal bütünleşmeyi sağlayacağını ifade etti. Laikliğin müphem bir kavram olduğunu, ideolojik yaklaşımlarla istenilen şekillerde yorumlanarak özellikle dindar halka baskı aracı yapıldığını/yapılabileceğini belirtti ve anayasada yer almaması gerektiğini aktardı. Parti programlarının, partilerin kimliği olduğunu bu bağlamda kendi programlarının İslami nitelikli olduğunu ve Türkiye’nin tümünü kuşatacak şekilde hazırlandığını anlattı. Bu anlamda diğer partilerin programlarıyla kıyas edildiğinde temel farklılıkların net görebileceğine değindi.

Seminer, soru-cevap sonrası sona erdi. Sn. Yılmaz’a katılımlarından dolayı teşekkür edildi.

Etkinlik Bilgileri

  • Etkinlik Adı: SDAM Seminer Etkinliği: İslamî Siyasetin Gerekliliği ve HÜDA PAR
  • Etkinlik Yeri: SDAM Diyarbakır Temsilciliği Etkinliği
  • Başlangıç Tarihi: 16-10-2022 11:30
  • Bitiş Tarihi: 16-10-2022 13:00