İletişim Bilgileri     Arama

SDAM Seminer Etkinliği: 'İman Abidesi Bir Şair; Mehmet Akif Ersoy'

  • Anasayfa
  • SDAM Seminer Etkinliği: 'İman Abidesi Bir Şair; Mehmet Akif Ersoy'
SDAM Seminer Etkinliği: 'İman Abidesi Bir Şair; Mehmet Akif Ersoy'

SDAM Seminer Etkinliği: 'İman Abidesi Bir Şair; Mehmet Akif Ersoy'

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM), 01 Aralık Cumartesi günü SDAM Diyarbakır Temsilciliği seminer salonunda Bingöl Üniversitesi Öğr. Gör. İbrahim Dağılma'nın katılımıyla "İman Abidesi Bir Şair; Mehmet Akif Ersoy" konulu seminer etkinliği düzenledi.

İslam şairi olarak bilinen Mehmet Akif'in Türkiye Müslümanları tarafından eksik tanındığını söyleyerek sözlerine başlayan Dağılma, yakın dönem İslam büyüklerinin çoğunlukla zindan, muhacerat ve şehadetle geçen çileli hayatları ortada dururken birilerinin Akif'i bilinçli olarak benzer sıkıntılara sanki hiç girmemiş gibi bir tabloyla sunduğuna dikkat çekti. Dağılma, İstiklal Marşı şairi olduğu için habis ellerin Akif'e açıkça uzanamadığını ancak sürekli baskı ve sıkıntı verilerek 6 ay polis takibine uğradığını, tutuklanmadan Mısır'a hicret ettiğini ifade etti.

         Mehmet Akif'in yaşadığı dönemde çok önemli hadiselerin yaşandığını belirten Dağılma, “Mehmet Akif 63 yıllık hayat serüveni içerinde Meşrutiyet, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşu gibi önemli hadiselere tanıklık etmiştir. Batıcılık, Milliyetçilik, Osmanlıcılık, Mandacılık gibi fikirlerin olduğu karamsar ve kargaşalı bir dönemde tek bir şeye sarıldı ve onu hayatının merkezine koydu. O da İslam birliğidir. Akif, Müslümanların tek kurtuluş çaresinin bu olduğuna inandı” diye konuştu.

Mehmet Akif'in çok yönlü olduğunu belirten Dağılma, “Aile içinde aldığı temel İslami eğitimle yetişen Akif'in, babasının etkisiyle İslami ilimler yerine fenni ilimlere yönelip Veteriner hekimlik okuduğunu biliyoruz. Ancak nerelerde çalıştığı hakkında pek bilgimiz yoktur. Atletik yapıya sahip olup gençliğinde güreş sporuyla iştigal etmiş, çok yönlü bütüncül bir şahsiyet gelişimi vardır.

Fikirlerini Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinde dile getiren Akif, ilk zamanlar bir Meşrutiyet taraftarıdır. Ancak o meşrutiyetin meşru zeminden kayıp batıcı fikirlerle zorbalığa dönüşmesi üzerine ittihatçılarla ve meşrutiyet taraftarlarıyla ilişkisini koparıyor. Yolunu ayırdığı için muktedirler tarafından baskı altına alınıp uzaklaştırılıyor, fakat onun güçlü şahsiyeti yine de etki alanını genişletiyor.” dedi.

Akif'in millet ve kavmiyet kavramlarını birbirinden ayırdığını söyleyen Dağılma:“ Mehmet Akif  ‘ben kavmiyetperver aleyhtarıyım' diyerek millet gibi İslami kavramların anlamlarının saptırılmasına karşı çıkıyor. Osmanlının son döneminde kurulan Daru'l-Hikmeti'l-İslamiye'nin başkâtipliğini yapan Akif'in vefat edene kadar bilinmeyen bir yönü de Teşkilat-ı Mahsusa üyesi olmasıdır. Son üç padişahın icraatlarını edeple eleştiren Akif, aynı zamanda bir istihbarat üyesidir. Kurtuluş savaşında bizzat yer almıştır. Çanakkale cephesini görmüşçesine yazdığı şiir çok etkileyicidir. Milli mücadeleye destek toplamak için Anadolu'yu gezmiş milli cihad şuurunu uyandırmaya çalışmıştır. İlk mecliste Burdur vekili olan Akif, Mustafa Kemal ile Ankara'da bir defa görüşmüştür. Akif'in milli mücadelede önceliği devletin ve hilafetin kurtarılmasıdır. Ancak Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni rejimin yanlış uygulamaları sebebiyle üzüntü duyup hayal kırıklığına uğramıştır. Vefatına kadar şiirlerine de yansıyan bu hisleri tam bir ümitsizlik değildir. Şeyh Said hadisesi vuku bulduğunda Mehmet Akif Mısır'dadır. Hazırlayıp Diyanet Reisliğine verdiği Türkçe Kur'an mealinin namazın Türkçe kılınması gibi kötü emellere alet edileceğini düşündüğü için geri alıyor ve yayınlanmasına engel oluyor. Vefatına yakın bir zaman Mısır'dan Türkiye'ye dönüyor. Devlet idaresi İstiklal Marşı şairini karşılamak bir yana baskı altına alarak tecrit ediyor, unutturmaya çalışıyor. Vefat haberi gazetenin birinde küçük bir haber olarak çıkınca üniversite gençliği kalabalık bir cenaze töreni düzenleyerek onu defnediyor.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Etkinlik Bilgileri

  • Etkinlik Adı: SDAM Seminer Etkinliği: 'İman Abidesi Bir Şair; Mehmet Akif Ersoy'
  • Etkinlik Yeri: Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM)'nin Diyarbakır Temsilciliği seminer salonu
  • Başlangıç Tarihi: 01-12-2018 11:30
  • Bitiş Tarihi: 01-12-2018 13:00