İletişim Bilgileri     Arama

SDAM Seminer Etkinliği:Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Sapkınlıklar

  • Anasayfa
  • SDAM Seminer Etkinliği:Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Sapkınlıklar
SDAM Seminer Etkinliği:Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Sapkınlıklar

SDAM Seminer Etkinliği:Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Sapkınlıklar

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM), 23.02.2019 tarihinde Diyarbakır Temsilciliği seminer salonunda, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist Dr. Mehmet Güneş'in katılımıyla “Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Sapkınlıklar” konulu seminer etkinliği düzenledi.

Konuşmasına, cinsel kimliğin yaratılıştan gelen genetik yapıya bağlı dış görünüşü şekillendiren biyolojik kimlik olduğunu ifade ederek başlayan Mehmet Güneş, kadın-erkek cinsiyet oluşumunun anne ve babadan gelen genlerle tabii olarak nasıl şekillendiğini açıkladı. Cinsiyet kimliğinin, cinsel kimlikten çok farklı olduğunu dile getiren Güneş, cinsiyet kimliğinin kişinin erillik veya dişilik algısıyla, kendini ne hissettiğiyle alakalı olduğunu, cinsel kimlik rolünün ise bu ikisinden farklı olarak aile, kültür ve toplumun etkisiyle şekillendiğini belirtti.

Güneş, etik kurallarının hiçe sayıldığı dönemlerde kişinin cinsel algısını değiştirmeye yönelik deneylerin yapıldığını ancak bunların başarısız olduğunu, kişinin yaratılıştan gelen biyolojik cinsel kimliği ile ruhsal yapısına bağlı cinsiyet kimliğinin % 99,9 oranında uyuştuğunu, buna karşın binde bir oranında uyuşmazlıklar görülebildiğini, bu tür cinsel kimlik bozukluklarında kişinin iç ve dış organlarına aykırı olarak kendini karşı cinsten hissetmesi durumu olduğunu ifade etti.

 Güneş, yaratılıştan gelen cinsel kimlik bozukluğunun kimi ahlaksızlar tarafından cinsel kimlik rolüne bağlı olarak sapkınlıkla bilinçli olarak aynı gibi sunulduğunu, medyanın da bu konuya gayri ahlaki bir yaklaşım sergileyerek ahlaksızlık ve sapkınlığı anormal bir yaratılış durumuyla aynı gibi sunarak normalleştirmeye çalıştığını, muhafazakâr insanların da cinsel kimlik bozukluğu olan bireylerin varlığını hepten görmezden geldiğini dile getirdi.

Yaratılıştan gelen cinsel algının hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini söyleyen Güneş, çocukların 1,5 yaştan sonra cinsel kimliğinin farkına vardığını; ilgi alanları, beğenileri ve seçimlerine bakılarak cinsiyet kimliklerinin anlaşılabileceğini, biyolojik kimliğe aykırı bir cinsiyet hissi olması durumunun ise kesin bir sebebinin bilinmediğini, neyin sapkınlık neyin cinsel kimlik bozukluğu olduğunun iyice ayırt edilmesi gerektiğini örneklerle açıkladı.

Cinsel kimlik bozukluğuna bilimsel olarak transeksüalite denildiğini, bu şekilde bozukluğu olan kişilere transeksüel dendiğini belirten Güneş, transeksüellerin iç ve dış organlarına aykırı olarak kendini karşı cinsten hissettiğini, Türkiye'de ve İran'da sadece böyle kişilerin ciddi tıbbi araştırmalar sonrası ameliyatla cinsel kimlik değiştirme haklarının olduğunu söyledi. Cinsel organların yapısında genetik bozuklukların da görülebildiğini dile getiren Güneş, anne-babaların bu konularda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için genetik olarak normal görünen çocuklarının kendini karşı cinsten hissetmesi gibi bir durumu kavrayamadıklarını, bu transeksüel kişilerin de cinsel hislerini kolay kolay kimseyle paylaşamadıklarını ve bu nedenle bunalım geçirip intihara kalkışanların olduğunu dile getirdi.

Güneş, travesti erkeğin hem dış görünüş olarak hem de hissi olarak erkek olmasına rağmen kadın elbisesi giymek, göğüs yaptırmak, kadınsı davranmak gibi yollarla kendini kadınlara benzetmeye çalıştığı için cinsel bir sapkınlık içinde olduğunu, travestilerin cinsel yönelimlerine ya parasal neden ya da parafilik bozuklukların sebep olduğunu, toplumun büyük çoğunluğunun travestilerle transeksüelleri aynı zannederek karıştırdığını, travestilerin sapkın cinsel yönelimleri sebebiyle transeksüellerden farklı olduğunu ifade etti.

Parafilik bozukluğu, cinsel haz nesnesi olamayacak bir şeyi cinsel haz nesnesi haline getirmek olarak tanımlayan Güneş, parafilik bozukluğu olanların çocuklarla (pedofili), hayvanlarla (zoofili), ölülerle (nekrofili) cinsel temas kurmaktan keyif aldığını, bunların kolay yoldan para kazanmak veya cinsel haz tatmini için farklı cinsel yönelimlerde olduğunu, ruhen hissettikleri şeyin cinsel kimlik bozukluğu olmadığını, aksine tamamen sapkınlık olduğunu söyledi.

Güneş, cinsel kimlik bozukluğu (transeksüalite) olan kişilerin bunalımlar neticesinde alkol ve uyuşturucu kullanımına yönelebildiklerini, cinsel duygularını bastıran bu kişilerin yaratılıştan böyle olmaları sebebiyle büyük bir imtihan içerisinde olduklarını, deşifre olur veya sevdiğim insanları kaybeder miyim korkusuyla bu durumlarını ailelerine ve çevrelerine ifade edemeyen ve destek alamayanların çok kötü durumlara düşebildiğini ifade etti.

Seminer soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

Etkinlik Bilgileri

  • Etkinlik Adı: SDAM Seminer Etkinliği:Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Sapkınlıklar
  • Etkinlik Yeri: Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM)'nin Diyarbakır Temsilciliği seminer salonu
  • Başlangıç Tarihi: 23-02-2019 11:30
  • Bitiş Tarihi: 23-02-2019 13:00