İletişim Bilgileri     Arama

Âlimlerin Rolü ve Gençlik

Âlimlerin Rolü ve Gençlik

Âlimlerin Rolü ve Gençlik

SDAM Diyarbakır Temsilciliği Seminer Etkinliği

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM) Diyarbakır Temsilciliğinde 30.10.2022 tarihinde İttihad’ul-Ulema Yönetim Kurulu Üyesi Yazar Mehmet Şenlik’in sunumuyla “Âlimlerin Rolü ve Gençlik” konulu seminer etkinliği gerçekleştirildi.

Şenlik Hoca, sunumlarında âlim ve gençlik kavramlarını ele alıp ikisinin birbiriyle ilişkilerini işleyip âlim kişinin misyon ve vizyonu kapsamında portre oluşturdu. Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerden referanslarla âlim kişinin kim olduğunu, nasıl bir söylem ve eylemsellik içinde olması gerektiğini ele aldı. Bu nokta da asıl âlim olanın “Rabbânî âlim” olduğunun da altını çizdi. Gençlik hususunda da aynı kaynaklardan yola çıkarak tarihi süreçten misallerle konuya güncellik kazandırdı.

Şenlik Hoca, “âlim, rehberdir” nitelemesinden sonra ilintili olarak Zümer sûresinin, “(Şimdi şirk/küfür ehli mi hayırlıdır, yoksa) Gece yarıları kalkıp namaz için kıyama duran ve secdeye varanlar, canı gönülden itaat edip ahiretten korkan ve Rabbinin (rızasını ve) rahmetini umanlar mı? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, ancak temiz akıl sahipleri düşünüp öğüt alır.” 9. ayetine nazar-ı dikkatleri çekti. “Âlimler, Peygamberlerin varisleridir.” hadis-i şerifini aktardıktan sonra Peygamberler, geriye mal ve mülk bırakmazlar. ‘Peki, o halde neyin varisleridirler?’ sorusu üzerinden devamla, “Nebilerin mirası, ilimdir. Âlimler de bu mirasın ve Nebilerin davasının varisleridir.” dedi. Bunun aynı zamanda hem büyük bir fazilet hem de ciddi bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bu sebepten âlimlerin bu sorumlulukla yol almaları gerektiğini belirterek Saff sûresinin “yapmadığınız / yapmayacağınız şeyleri niçin söylersiniz?” 2. ayetine dikkat çekerek ayetteki eleştiriye muhatap olmanın ağır bir vebal olduğuna ve Allah’ın öfkesine yol açacağına dikkat çekti. Zira âlim kişinin, söylemleri ile eylemleri tutarlı olmalıdır. Âlimlerin söylem ve eylem tutarlılığının güven doğuracağını vurguladı. Âlimin kuru bir bilgi taşıyıcısı ve ileticisi olmadığını beyan eden Sn. Şenlik, muhakkik âlimlerin, tahkik ve tetkik ehli olduklarını, bilgiye ve meselelere ‘hikmet’ ile yaklaştıkları, muhataplarını tanıyıp bu minvalde sağlıklı iletişim kurulabileceğini, maksadın kişinin durumuna göre iletilmesinin bilinmesi gerektiğini aktardı.

İmam Gazzâlî’nin âlimleri, ‘Rabbânî âlimler ve kötü âlimler’ şeklinde ikiye ayırdığını belirterek Allah’a ancak takva ehli Rabbânî âlimlerin hakkıyla teslim olduğunu vurguladı. Rabbânî âlimlerin Kur’ân ve Sünnet’e ‘şüphesiz’ tabi olan, “Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez” inanç ve kararlılığındaki kimseler olduğunu aktardı. Bu bağlamda İmâm-ı Rabbânî, bir misal olarak sunuldu. Diğerlerinin ise kapıkulu uleması olarak vasfedildiğini, ilimlerinin gereğini yapmamakla ölü gibi olduklarını vurguladı. Zira bu kategorideki kimselerin, ‘gözümü kaparım maaşımı alırım’ zihniyetiyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Genç/lik hakkında ise hususen Hz. Muhammed (s.a.v)’in tevhid ve ahlak mücadelesinde kendisine toplumun farklı kesimlerinden katılımların olduğunu ancak asıl dinamizmi şuurlu, davaya adanmış genç Müslümanların oluşturduğunu belirtti. Gençliğin hassas bir konu olduğunun altını çizen Sn. Şenlik, değerli olup üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini ifade etti. Gençliğin dinamik enerji taşıdığına, üretim yapmak istediklerine, yapmak istediklerini ertelemek istemediklerine, bereketi bünyelerinde taşıdıklarına temas etti. Ayrıca adeta eldeki hamur gibi olduklarını ve fırıncı misali, bu hamurun işlenmesi ve güzel ahlak ekseninde şekillendirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Bu sebepten hususen âlimlerin, gençlerle birlikte olmalarına asla ihmal edilmemesi gerektiğine temas etti. Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde İslam’ı hayatın merkezine alan Müslümanlar arasında İslami mücadeleye hizmet edenler arasında özellikle genç kategorisinden Erkam b. Ebu’l-Erkam (r.a)’ın evini, İslami davanın hizmetine adamasını ve Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Medine’ye gönderilen Mus’ab b. Umeyr (r.a)’in bir tebliğci, İslam öğretmeni olarak örnek sundu.

Seminer, soru - cevap sonrası sona erdi. Katılımlarından dolayı Şenlik Hocaya ve katılımcılara teşekkür edildi.

Etkinlik Bilgileri

  • Etkinlik Adı: Âlimlerin Rolü ve Gençlik
  • Etkinlik Yeri: SDAM Diyarbakır Temsilciliği
  • Başlangıç Tarihi: 30-10-2022 11:00
  • Bitiş Tarihi: 30-10-2022 13:00