İletişim Bilgileri     Arama

Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme

  • Anasayfa
  • Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme
Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme

Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme

Toplumsal yapının temel kurumlarında ve sosyal etkileşim alanlarında meydana gelen farklılaşmaları ifade eden sosyal değişme, toplumsal gerçekliğin anlaşılması ve anlamlandırılması açısından oldukça önem arz etmektedir. Türkiye Kürtleri özelinde tarihsel süreçten günümüze sosyal değişme olgusu, henüz yeterince irdelenmemiş bir husustur. Raporumuz; Türkiye Kürtleri üzerinde modernleşmenin etkilerini, sosyal değişmenin boyutlarını ve değişmeye neden olan faktörleri tespit etmek amacıyla, merkezimiz tarafından 1 Eylül ile 30 Eylül 2016 tarihleri arasında 20 ilde 636 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan saha çalışmasının sonuçlarından hareketle hazırlanmıştır.

 

Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.