İletişim Bilgileri     Arama

Anadolu Fethinin Anahtarı: Diyarbakır'ın Fethi ve Kısa Tarihi

  • Anasayfa
  • Anadolu Fethinin Anahtarı: Diyarbakır'ın Fethi ve Kısa Tarihi
Anadolu Fethinin Anahtarı: Diyarbakır'ın Fethi ve Kısa Tarihi

Anadolu Fethinin Anahtarı: Diyarbakır'ın Fethi ve Kısa Tarihi

İlk yerleşim yerlerinden biri kabul edilen, kadim bir tarihi ve geçmişi yazılı kaynak- lara konu olan Diyarbakır’da zengin bir kültür havzası oluşmuştur. Bu kültürü; pek çok yönüyle surlarında ve tarih sayfalarında taşıyan Diyarbakır, asıl varlığını ve ihyasını İslâmî dönemle bulmuştur. İslâmî dönemden önce Bizans-Sâsânî arasındaki savaşlarda tahrip olan, sükûnetin arandığı bu bölge; İslâmî süreçle birlikte gelen ve yüzyıllara yayılan sükûnet dev- rinde, medenileşmeyle beraber sanatsal ve iktisadi bir ihya yaşanmıştır. Hz. Peygamberin Medine’sinde somutlaşan İslâmî yönetim rehberliğinde Müslümanlar, fethettikleri yerlerde- ki etnik ve dinsel çeşitlilikleri ‘adaletle’ bünyesinde muhafaza etmiştir. Bu İslâmî anlayış, Diyarbakır v.d. şehirlere de yol göstericilik yaparak önceki dönemde Bizans ya da Sâsânî baskılarına maruz kalan farklı inanç sahiplerine hürriyeti yaşatmıştır. 7. yüzyıldan 20. yüz- yılın ilk çeyreğine kadar coğrafyamızda uygulamada olan İslâm hukukunun toplumsal ve siyasal yaşamdan soyutlanması ve Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren özellikle İtti- hatçılıkla belirginleşmeye başlayan, Cumhuriyet dönemiyle kimlik kazanan seküler ulusçu toplumsal ve siyasal anlayışın egemenliğinde ‘bir arada yaşam’da ciddi kırılmalar yaşan- mıştır. Bu süreçte (zorlama bir) ulusçu, seküler ‘kimlik’leştirme hedeflenmiştir. 

Raporun tamamına PDF formatında erişmek için tıklayınız.