İletişim Bilgileri     Arama

STRATEJİ DÜŞÜNCE VE ANALİZ MERKEZİ

Ülkeler ve İslami Hareketler

ÖZBEKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DAKİ İSLÂMÎ HAREKETLER

Çalışma, Özbekistan ile ilgili genel bilgiler sunmakta ve Özbekistan'da bulunan İslâmî Hareketleri incelemektedir. A) ÖZBEKİSTAN’IN COĞRAFİ, SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE SİYASİ ...

MISIR VE MISIR'DAKİ İSLAMİ HAREKETLER

Mısır; Nil nehrinin topraklarını bereketlendirdiği Afrika'nın kuzeyinde, Akdeniz'in güneyinde yer alan geçmişi ve kültürel mirasıyla hem İslam – Arap dünyasının hem de insanlığın ...

Kazakistan'daki İslami Hareketler

Dünyanın coğrafi açıdan en geniş dokuzuncu ülkesi olan Kazakistan coğrafyası tarihin en eski dönemlerinden beri göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip olmuştur. Başta Türk kavimler ...

Cezayir ve Cezayir'deki İslâmî Hareketler

Cezayir, başta doğalgaz ve petrol olmak üzere zengin yer altı kaynaklarına sahip olması, Afrika'nın en geniş toprakları üzerinde bulunması, Akdeniz'e olan kıyısı ile Sahra Çölü'nün ...

Libya ve Libya'daki İslâmî Hareketler

Libya; sahip olduğu petrol rezervi, Akdeniz'e olan 1800 km'lik kıyısı, liman kentleri, geniş yüz ölçümü, Avrupa ile Afrika arasında geçiş güzergahı olması ve bunların yanında ...

Ürdün ve Ürdün'deki İslâmî Hareketler

Birçok Müslüman ülkede olduğu üzere Ürdün'de de metotsal ve fikirsel açıdan birbirinden muhtelif İslâmi hareketler mevcuttur. Ürdün'deki İhvan hareketi dînî, ilmî, siyasî, sosyal ...

Malezya ve Malezya'daki İslâmî Hareketler

Güneydoğu Asya denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Malezya, iki büyük kara parçasından; yarımada Malezya'sı ve ada Malezya'sından müteşekkildir. Tayland'la kara bağlantısı ...

Suudi Arabistan'daki İslâmî Hareketler

Suudi Arabistan, Müslümanların sağlam bir akideyi çok konuşmaları gereken bir süreçte bu iddia ile ortaya çıkmıştır. Ancak süreç içinde etkisi altına aldığı Müslümanları bu ...

Sudan'daki İslâmî Hareketler

SUDAN'IN COĞRAFİ VE İDARİ YAPISI Resmi adı Sudan Cumhuriyeti (Cumhûriyyetü's-Sûdân) olan Sudan,  alan bakımından Afrika'nın en büyük ülkesidir. Ülke, bölünmeden (2011) önce ...

Pakistan'daki İslâmî Hareketler

Hint kıtasında verimli bir yapı olarak ortaya çıkan Pakistan İslamî hareketi, 1970'li yıllarda bütün dünya Müslümanlarını etkileyecek bir verimliliğe ulaşmıştır. Ancak 1980'li ...

Filistin'deki İslâmî Hareketler

Filistin, adını milattan önce 12. yüzyılda kavimler göçü sırasında deniz yoluyla buraya gelen Filist'lerden alır. Bölgenin coğrafi konumu açısından stratejik bir noktada olması ve ...

Lübnan'daki İslâmî Hareketler

Resmi adı el-Cumhûriyyetü'l-Lübnâniyye olan Lübnan, kuzeyinde ve doğusunda Suriye ile komşudur. Güneyinde ise işgal edilmiş Filistin toprakları yer almaktadır. Batıda Akdeniz'e ...

Bosna Hersek'deki İslami Hareketler

Çalışma, Bosna ile ilgili genel bilgiler sunmakta ve Bosna Hersek'de bulunan İslâmî Hareketleri incelemektedir. Bosna Hersek Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin dağılması ile ...

Bahreyn'deki İslami Hareketler

Stratejik konumu itibariyle Asur, Babil, Yunan ve Pers medeniyetlerinin en eski yerleşim yerlerine sahip olmuş olan Bahreyn, batısında Suudi Arabistan güneyinde Katar kuzey doğusunda İran'ın ...

Irak'taki İslâmî Hareketler

Resmi adı el-Cumhuriyyetü'l-lrakıyye olan ülkenin başkenti Bağdat'tır. Irak nüfusu, 2018 yılında yapılan sayıma göre 39.339.753'tür. Ülkenin resmi dili Arapçadır, Irak halkının ...

Bangladeş'teki İslâmî Hareketler

Yakın dönemde adı önce Cemaat-i İslâmi liderlerine verilen idam kararları, gerçekleştirilen infazlar ve bu idamlara karşı sergilenen büyük kitlesel tepkilerle daha sonra da Myanmar ...

Afganistan'daki İslâmî Hareketler

Orta Asya ülkelerinden olan Afganistan bir kara ülkesidir. Ülkenin herhangi bir denizle sınırı yoktur. Afganistan bir Orta Asya ülkesi olmasına karşın yaşam ve kültürel yapı itibariyle ...

Tacikistan'daki İslâmî Hareketler

sya ülkelerinden biri olan Tacikistan Cumhuriyeti'nin doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, güneyinde Afganistan, batı ve kuzeyinde Özbekistan ve Kırgızistan yer almaktadır. 143.100 km2 olan ...

Nijerya'daki İslâmî Hareketler

Nijerya, Afrika'da Atlas Okyanusu kıyısındaki ülkelerdendir; kuzeyde Nijer, kuzeydoğuda Çad, doğuda Kamerun, güneyde Gine Körfezi, batıda Benin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Resmi adı ...

Endonezya'daki İslâmî Hareketler

Endonezya, nüfusu 250 milyonu geçen, Güneydoğu Asya ile Avustralya arasında yer alan, batıdan doğuya doğru uzunluğu 5.000 kilometreden fazla bir alana yayılan, büyüklü küçüklü 3000'i ...

Eritre'deki İslâmî Hareketler

Çalışma, Eritre ile ilgili genel bilgiler sunmakta ve Eritre'de bulunan İslâmî Hareketleri incelemektedir. Meral Bozkuş ERİTRE'NİN COĞRAFÎ VE DEMOGRAFİK YAPISI Eritre, yaklaşık 6 ...

Fas'taki İslâmî Hareketler

Çalışma, Fas ile ilgili genel bilgiler sunmakta ve Fas'ta bulunan İslâmî Hareketleri incelemektedir. Kadri KINIK* 1. FAS'IN COĞRAFÎ VE İDARÎ YAPISI Arapça orijinal ismi el-Memleke ...

Yeni Dünya Düzeninde Çin Halk Cumhuriyeti

Raporumuzda Çin; tarihi, coğrafyası, toplumsal yapısı, yönetim şekli ve bünyesinde barındırdığı Müslüman nüfus açısından ele alınmakta; Çin'in uluslararası politikaları ...

Anadolu Fethinin Anahtarı: Diyarbakır'ın Fethi ve Kısa Tarihi
01
01

Anadolu Fethinin Anahtarı: Diyarbakır'ın Fethi ve Kısa Tarihi

İlk yerleşim yerlerinden biri kabul edilen, kadim bir tarihi ve geçmişi yazılı kaynak- lara konu olan Diyarbakır’da zengin bir kültür havzası oluşmuştur. Bu kültürü; ...

Anadolu Fethinin Anahtarı: Diyarbakır'ın Fethi ve Kısa Tarihi

İlk yerleşim yerlerinden biri kabul edilen, kadim bir tarihi ve geçmişi yazılı kaynak- lara konu olan Diyarbakır’da zengin bir kültür havzası oluşmuştur. Bu kültürü; ...
Tarihten Günümüze Fransa
02
02

Tarihten Günümüze Fransa

Fransa, İngiltere'yle birlikte, modern dünyanın oluşumunda gerek fikri gerekse fiili anlamda önemli paya sahip iki devletten biridir. Modern düşüncenin filozofları kabul edilen yazarlar ...

Tarihten Günümüze Fransa

Fransa, İngiltere'yle birlikte, modern dünyanın oluşumunda gerek fikri gerekse fiili anlamda önemli paya sahip iki devletten biridir. Modern düşüncenin filozofları kabul edilen yazarlar ...
Küresel Düzende İngiltere Etkisi ve İngiltere'nin İslam Politikası
03
03

Küresel Düzende İngiltere Etkisi ve İngiltere'nin İslam Politikası

İngiltere, Miladî 17. yüzyıldan bu yana dünyanın önemli aktörleri arasındadır. 18 ve 19. yüzyıllarda ise İngiltere, Büyük Britanya adıyla, üzerinde güneş batmayan imparatorluk ...

Küresel Düzende İngiltere Etkisi ve İngiltere'nin İslam Politikası

İngiltere, Miladî 17. yüzyıldan bu yana dünyanın önemli aktörleri arasındadır. 18 ve 19. yüzyıllarda ise İngiltere, Büyük Britanya adıyla, üzerinde güneş batmayan imparatorluk ...
Sebep ve Sonuçlarıyla Türkiye'de Boşanma Sorunu
04
04

Sebep ve Sonuçlarıyla Türkiye'de Boşanma Sorunu

Aile ile ilgili diğer hususlar gibi boşanma da toplumun sabit gündemleri arasındadır. Medyaya boşanmalar hakkında düzenli olarak haberler yansımakta, bu haberler, ilgili kurumlar tarafından ...

Sebep ve Sonuçlarıyla Türkiye'de Boşanma Sorunu

Aile ile ilgili diğer hususlar gibi boşanma da toplumun sabit gündemleri arasındadır. Medyaya boşanmalar hakkında düzenli olarak haberler yansımakta, bu haberler, ilgili kurumlar tarafından ...
Siyasi Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve Türkiye'de Son Seçimler
05
05

Siyasi Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve Türkiye'de Son Seçimler

Kamuoyu araştırmaları, medya ve sosyal medyanın toplum algısı üzerindeki etkisinin artırmasıyla seçimlerin neredeyse vazgeçilmezi haline gelmiştir. Farklı alanlarda yapılabilen ...

Siyasi Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve Türkiye'de Son Seçimler

Kamuoyu araştırmaları, medya ve sosyal medyanın toplum algısı üzerindeki etkisinin artırmasıyla seçimlerin neredeyse vazgeçilmezi haline gelmiştir. Farklı alanlarda yapılabilen ...
Nedenleri, Çeşitleri ve Çözüm Önerileri ile İNTİHAR OLGUSU
06
06

Nedenleri, Çeşitleri ve Çözüm Önerileri ile İNTİHAR OLGUSU

İntihar vakalarının yaygınlaştığına dair genel bir kanı vardır. Günlük haberler de bu kanıyı güçlendirmektedir. Ama intiharın ne kadar yaygınlaştığı ile ilgili yeteri kadar ...

Nedenleri, Çeşitleri ve Çözüm Önerileri ile İNTİHAR OLGUSU

İntihar vakalarının yaygınlaştığına dair genel bir kanı vardır. Günlük haberler de bu kanıyı güçlendirmektedir. Ama intiharın ne kadar yaygınlaştığı ile ilgili yeteri kadar ...
Kudüs Sorunu
07
07

Kudüs Sorunu

19. yüzyılda Avrupa'da gelişen milliyetçilik dalgasından sonra, Siyonist Hristiyanlık Evanjelizm ile Siyonist Yahudiliğin Yahudilere yurt olarak Filistin'i göstermeleri ve Yahudileri buna ...

Kudüs Sorunu

19. yüzyılda Avrupa'da gelişen milliyetçilik dalgasından sonra, Siyonist Hristiyanlık Evanjelizm ile Siyonist Yahudiliğin Yahudilere yurt olarak Filistin'i göstermeleri ve Yahudileri buna ...
Rusya Avrasyacılığı ve Kafkasya
08
08

Rusya Avrasyacılığı ve Kafkasya

Tarihinin kölelik ile kesik ve kopuk olması, geniş bir coğrafyada tekrar toparlanıp ayağa kalkması, imparatorluğa yükselmesi, son beş asırda bölgede söz sahibi olması, dünyanın yeni ...

Rusya Avrasyacılığı ve Kafkasya

Tarihinin kölelik ile kesik ve kopuk olması, geniş bir coğrafyada tekrar toparlanıp ayağa kalkması, imparatorluğa yükselmesi, son beş asırda bölgede söz sahibi olması, dünyanın yeni ...
Kadim Bir Harp Yöntemi: PROPAGANDA
09
09

Kadim Bir Harp Yöntemi: PROPAGANDA

İnsanların, kendi düşünce ve kanılarını yaymak ve kendi düşüncelerine sahip insanların sayısını çoğaltmak için her türlü araç ile yaptıkları etki manasına gelen propaganda; ...

Kadim Bir Harp Yöntemi: PROPAGANDA

İnsanların, kendi düşünce ve kanılarını yaymak ve kendi düşüncelerine sahip insanların sayısını çoğaltmak için her türlü araç ile yaptıkları etki manasına gelen propaganda; ...
Myanmar Müslümanları ve Asya'da Budist Saldırıları Sorunu
010
010

Myanmar Müslümanları ve Asya'da Budist Saldırıları Sorunu

Miladi 8. yüzyılda Müslüman Arap tüccarlar aracılığıyla İslâm'la tanışan Arakan bölgesi birçok farklı etnik unsura ev sahipliği yapmaktadır. Müslümanların hâkim olduğu ...

Myanmar Müslümanları ve Asya'da Budist Saldırıları Sorunu

Miladi 8. yüzyılda Müslüman Arap tüccarlar aracılığıyla İslâm'la tanışan Arakan bölgesi birçok farklı etnik unsura ev sahipliği yapmaktadır. Müslümanların hâkim olduğu ...
Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme
011
011

Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme

Toplumsal yapının temel kurumlarında ve sosyal etkileşim alanlarında meydana gelen farklılaşmaları ifade eden sosyal değişme, toplumsal gerçekliğin anlaşılması ve anlamlandırılması ...

Türkiye Kürtlerinde Sosyal Değişme

Toplumsal yapının temel kurumlarında ve sosyal etkileşim alanlarında meydana gelen farklılaşmaları ifade eden sosyal değişme, toplumsal gerçekliğin anlaşılması ve anlamlandırılması ...
Pedagojik Açıdan Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Modelleri
012
012

Pedagojik Açıdan Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Modelleri

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünya genelinde uygulamaya koyulan karma eğitim modelinin öğrenciler üzerindeki sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz sonuçları, ...

Pedagojik Açıdan Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitim Modelleri

Sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünya genelinde uygulamaya koyulan karma eğitim modelinin öğrenciler üzerindeki sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz sonuçları, ...
Yasin Börü ve Arkadaşlarının Katledilmesine İlişkin Dava Süreci
013
013

Yasin Börü ve Arkadaşlarının Katledilmesine İlişkin Dava Süreci

7 Ekim 2014 tarihinde Kobani (Ayn el-Arap) kentine yönelik IŞİD saldırılarını bahane ederek sokaklarda terör estiren örgütlü bir grubun vahşice katlettiği Yasin Börü ve ...

Yasin Börü ve Arkadaşlarının Katledilmesine İlişkin Dava Süreci

7 Ekim 2014 tarihinde Kobani (Ayn el-Arap) kentine yönelik IŞİD saldırılarını bahane ederek sokaklarda terör estiren örgütlü bir grubun vahşice katlettiği Yasin Börü ve ...
Dünden Bugüne Keşmir Sorunu
014
014

Dünden Bugüne Keşmir Sorunu

1947 yılında Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını elde etmesiyle gündeme gelen Keşmir sorunu, günümüze değin çözüme kavuşturulamamış önemli bir problem alanıdır. ...

Dünden Bugüne Keşmir Sorunu

1947 yılında Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını elde etmesiyle gündeme gelen Keşmir sorunu, günümüze değin çözüme kavuşturulamamış önemli bir problem alanıdır. ...
Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi
015
015

Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi

İslâm medeniyet ve ilim havzasında sistematik olarak teşekkül eden ilk eğitim kurumları olan medreselerin günümüzdeki sivil uzantıları ile Cumhuriyet Türkiye'sinde kurulan ve sayıları ...

Türkiye'de Medreseler ve Din Eğitimi

İslâm medeniyet ve ilim havzasında sistematik olarak teşekkül eden ilk eğitim kurumları olan medreselerin günümüzdeki sivil uzantıları ile Cumhuriyet Türkiye'sinde kurulan ve sayıları ...
15 Temmuz Emperyal Darbe Girişimi
016
016

15 Temmuz Emperyal Darbe Girişimi

Raporumuz, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde yaşananların seyrini, yerel ve küresel aktörlerini, FETÖ'nün karakteristik özelliklerini, darbe girişiminin nihai ...

15 Temmuz Emperyal Darbe Girişimi

Raporumuz, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde yaşananların seyrini, yerel ve küresel aktörlerini, FETÖ'nün karakteristik özelliklerini, darbe girişiminin nihai ...
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşulları, Sorunları ve Çözüm Önerileri
017
017

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşulları, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Mevsimlik tarım işçiliği, bünyesinde ciddi sorunlar barındıran sosyo-ekonomik bir olgudur. Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, düşük ...

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşulları, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Mevsimlik tarım işçiliği, bünyesinde ciddi sorunlar barındıran sosyo-ekonomik bir olgudur. Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, düşük ...
Kürtleri 'Laikleştirme' Çabaları
018
018

Kürtleri 'Laikleştirme' Çabaları

Kürtler, İslâmiyet'i kabul ettikten sonra tarihsel süreç içerisinde sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yükselişe geçmiştir. Söz konusu yükseliş, Kürtlerin sınırları içerisinde ...

Kürtleri 'Laikleştirme' Çabaları

Kürtler, İslâmiyet'i kabul ettikten sonra tarihsel süreç içerisinde sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yükselişe geçmiştir. Söz konusu yükseliş, Kürtlerin sınırları içerisinde ...
Göç Edenlerin Kentlileşmesinde Aracı Bir Kurum Olarak Hemşehri Dernekleri
019
019

Göç Edenlerin Kentlileşmesinde Aracı Bir Kurum Olarak Hemşehri Dernekleri

Türkiye'de hızlı ve düzensiz nitelikte gerçekleşen göçler, birçok olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir. Göç edilen kent ortamında çeşitli sorunlarla karşılaşan bireyler, ...

Göç Edenlerin Kentlileşmesinde Aracı Bir Kurum Olarak Hemşehri Dernekleri

Türkiye'de hızlı ve düzensiz nitelikte gerçekleşen göçler, birçok olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir. Göç edilen kent ortamında çeşitli sorunlarla karşılaşan bireyler, ...
25 Ocak Devrimi'nin Beşinci Yılında Mısır
020
020

25 Ocak Devrimi'nin Beşinci Yılında Mısır

Raporumuzda, 25 Ocak 2011'de yaşanan devrimin hangi toplumsal temeller üzerinde gerçekleştiği, devrim sürecinde ve sonrası yaşananlar, 2013 darbesine götüren süreç ve darbe sonrası ...

25 Ocak Devrimi'nin Beşinci Yılında Mısır

Raporumuzda, 25 Ocak 2011'de yaşanan devrimin hangi toplumsal temeller üzerinde gerçekleştiği, devrim sürecinde ve sonrası yaşananlar, 2013 darbesine götüren süreç ve darbe sonrası ...
Rusya'nın Dış Politikası Ukrayna ve Suriye Stratejisi
021
021

Rusya'nın Dış Politikası Ukrayna ve Suriye Stratejisi

Raporumuz, Ukrayna, Kırım ve Suriye özelinde Rusya'nın son zamanlarda daha fazla belirginleşmeye başlayan yayılmacı dış politika hamlelerini ele almakta ve söz konusu hamlelerin ...

Rusya'nın Dış Politikası Ukrayna ve Suriye Stratejisi

Raporumuz, Ukrayna, Kırım ve Suriye özelinde Rusya'nın son zamanlarda daha fazla belirginleşmeye başlayan yayılmacı dış politika hamlelerini ele almakta ve söz konusu hamlelerin ...
1990'lı Yıllarda Türkiye'nin Doğusundan Batısına Yaşanan Göç Hareketleri
022
022

1990'lı Yıllarda Türkiye'nin Doğusundan Batısına Yaşanan Göç Hareketleri

Raporumuzda, Kürt sorunuyla ilişkili 1990'lı yıllarda Türkiye'nin güvenlik güçleri ile PKK arasında yaşanan çatışmaların yol açtığı göçlerin sebep ve sonuçları ele ...

1990'lı Yıllarda Türkiye'nin Doğusundan Batısına Yaşanan Göç Hareketleri

Raporumuzda, Kürt sorunuyla ilişkili 1990'lı yıllarda Türkiye'nin güvenlik güçleri ile PKK arasında yaşanan çatışmaların yol açtığı göçlerin sebep ve sonuçları ele ...
Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Hukuksal Statü Problemi
023
023

Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Hukuksal Statü Problemi

Raporumuzda, öncelikle mülteci kavramı irdelenerek genel hatlarıyla mülteciliğin tarihsel arka planı ele alınmıştır. Suriye'deki mevcut siyasi duruma nasıl gelindiği üzerinde durulmuş, ...

Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Hukuksal Statü Problemi

Raporumuzda, öncelikle mülteci kavramı irdelenerek genel hatlarıyla mülteciliğin tarihsel arka planı ele alınmıştır. Suriye'deki mevcut siyasi duruma nasıl gelindiği üzerinde durulmuş, ...
Kürt Sorununda 'Çözüm' Umudundan Çatışma Ortamına
024
024

Kürt Sorununda 'Çözüm' Umudundan Çatışma Ortamına

Çalışmamızda, geçmişten günümüze 'çözüm süreci', bütün yönleriyle ele alınmakta ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Analizimizde, "çözüm” umudundan tekrar ...

Kürt Sorununda 'Çözüm' Umudundan Çatışma Ortamına

Çalışmamızda, geçmişten günümüze 'çözüm süreci', bütün yönleriyle ele alınmakta ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Analizimizde, "çözüm” umudundan tekrar ...
Siyasi Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve 1 Kasım 2015 Genel Seçim Örneği
025
025

Siyasi Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve 1 Kasım 2015 Genel Seçim Örneği

Çalışmamızda, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesinde gerçekleştirilen siyasi nitelikli anketler merkeze alınarak kamuoyu araştırmaları ve araştırma şirketleri ...

Siyasi Nitelikli Kamuoyu Araştırmaları ve 1 Kasım 2015 Genel Seçim Örneği

Çalışmamızda, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesinde gerçekleştirilen siyasi nitelikli anketler merkeze alınarak kamuoyu araştırmaları ve araştırma şirketleri ...
1 Kasım Genel Seçim Analizi
026
026

1 Kasım Genel Seçim Analizi

Çalışmada, 7 Haziran 2015 Genel Seçim Sonuçları ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları arasındaki değişimler ve arka planındaki nedenler analiz edilmiştir. Bu analizde, 7 Haziran 2015 ...

1 Kasım Genel Seçim Analizi

Çalışmada, 7 Haziran 2015 Genel Seçim Sonuçları ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları arasındaki değişimler ve arka planındaki nedenler analiz edilmiştir. Bu analizde, 7 Haziran 2015 ...